Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2020

Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować
— Marek Hłasko
1498 96df 500
Reposted fromcroiea croiea viaultrafioletowa ultrafioletowa
1132 da71 500
Piotr C. „# To o nas”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

April 16 2020

4637 3394
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
5790 cf60
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako viashakeme shakeme
6201 a6ae 500
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo

March 01 2020

2257 47df 500
Reposted fromblutelf blutelf
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
2181 abbc 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromblutelf blutelf
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viasoko soko
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...