Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

9182 28eb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
3998 a42a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
7417 143b 500
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
8365 f6d0 500
W siebie. I poza sobą. 
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
1276 67a2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
2368 c6eb 500
pugi
Reposted bytrue-lovenothingcansaveyoupodprzykrywka
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja vianiskowo niskowo
5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viashakeme shakeme

May 12 2019

6936 b787 500
5074 91c6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viarudelubie rudelubie
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameretrix meretrix
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viameretrix meretrix
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
5853 4005 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...