Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

2257 47df 500
Reposted fromblutelf blutelf
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
2181 abbc 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromblutelf blutelf
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viasoko soko
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viasoko soko
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
2879 2e06
Reposted frombrumous brumous viawonderwall wonderwall
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
2265 8835
1910 8687
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9101 7dda 500
Reposted frombrumous brumous viaburnmyshadow burnmyshadow
3694 a67b 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
9433 1bb9 500

February 17 2020

9761 ad9f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
4237 c9b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
6220 9bc6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl