Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

8757 49c1 500
Reposted from777727772 777727772 viaakustyka-mysli akustyka-mysli
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viahumane humane
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorchideaaaa orchideaaaa
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahumane humane
9936 abfc 500

March 11 2018

0147 2288 500
Reposted from777727772 777727772 vianiskowo niskowo
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo

February 25 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakapitandziwny kapitandziwny
0691 fa8b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianiskowo niskowo
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala vianiskowo niskowo

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viawonderwall wonderwall
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
1158 80ed
Reposted fromdusielecc dusielecc viagdziejestola gdziejestola
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice - "Lasher. Tom 1"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

January 27 2018

January 24 2018

Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl