Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

January 24 2018

Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vianiskowo niskowo
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutkapa outkapa
4637 d8d2 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaoutkapa outkapa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

January 16 2018

8755 2dc3
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo

January 09 2018

1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viakittiesmama kittiesmama
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaDangerousHope DangerousHope
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaDangerousHope DangerousHope
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
9081 dbb5
Reposted fromdusielecc dusielecc viaflesz flesz

January 07 2018

5743 7b8e
gratuluje
Reposted fromheroinee heroinee

December 21 2017

9219 bb95 500
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl